El nostre compromís de millora

continua

 

Per tal d’assolir la màxima qualitat al servei i la satisfacció dels nostres clients, hem implementat un Sistema Integrat de Gestió (SIG) que reuneix Qualitat, Medi Ambient, Serveis d’IT i Seguretat.

Disposem dels següents certificats:

QUALITAT

MEDI AMBIENT

SERVEIS D’IT

SEGURETAT

9

MEDI AMBIENT

Compromís amb el medi ambient i compliment amb la legislació ambiental, segons la Norma UNE-EN-ISO 14001 i el Reglament Europeu EMAS 1221/2009. A més de la nostra declaració ambiental.

Silver Recognition for 10 years of continuous EMAS Registration, atorgat per la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Autònoma de Madrid.

9

SERVEIS D’IT

Millora de la gestió de serveis i tecnologies de la informació, segons la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1.

9

SEGURETAT

Confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació de la nostra organització i dels sistemes i aplicacions que fem servir, segons la Norma ISO/IEC 27001.

Seguretat i salut a la feina, segons la Norma ISO 45001.

A més, disposem de la nostra política de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

Esquema Nacional de Seguretat ENS a l’àmbit de l’Administració electrònica.

La nostra Política de Seguretat de la Informació té per objectiu assegurar els sistemes necessaris per a la prestació dels serveis, complir amb les obligacions legals i evitar problemes que puguin afectar la seguretat dels sistemes i serveis anomenats.

El nostre compromís de millora

continua

 

Per tal d’assolir la màxima qualitat al servei i la satisfacció dels nostres clients, hem implementat un Sistema Integrat de Gestió (SIG) que reuneix Qualitat, Medi Ambient, Serveis d’IT i Seguretat.

Disposem dels següents certificats:

QUALITAT
MEDI AMBIENT

Compromís amb el medi ambient i compliment amb la legislació ambiental, segons la Norma UNE-EN-ISO 14001 i el Reglament Europeu EMAS 1221/2009. A més de la nostra declaració ambiental.

Silver Recognition for 10 years of continuous EMAS Registration, atorgat per la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Autònoma de Madrid.

SERVEIS D’IT

Millora de la gestió de serveis i tecnologies de la informació, segons la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1.

SEGURETAT

Confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació de la nostra organització i dels sistemes i aplicacions que fem servir, segons la Norma ISO/IEC 27001.

Seguretat i salut a la feina, segons la Norma ISO 45001.

A més, disposem de la nostra política de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

Esquema Nacional de Seguretat ENS a l’àmbit de l’Administració electrònica.

La nostra Política de Seguretat de la Informació té per objectiu assegurar els sistemes necessaris per a la prestació dels serveis, complir amb les obligacions legals i evitar problemes que puguin afectar la seguretat dels sistemes i serveis anomenats.